2016. május 23., hétfő

Szádeczky-Kardoss Elemér díj

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Az MTA Földtudományok Osztálya  "SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-DÍJ"   és  "SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-ÖSZTÖNDÍJ" Alapítványának Kuratóriuma pályázatot hirdet 

Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra 

A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel, szabadalommal vagy műszerleírással (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be).
A kuratórium állásfoglalása értelmében egy személy csak két alkalommal részesülhet díjazásban. 
A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u.7.)  2016. június 9-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím feltüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát (munkákat) egy nyomtatott példányban. 
A pályázati anyagot kérjük a fold@titkarsag.mta.hu címre elektronikus formában is megküldeni. 
Társszerzős tanulmányok esetében társszerzői nyilatkozat is szükséges (a pályázó saját eredményének %-ban feltüntetett arányával). 
A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2016. szeptember 7-ig bírálja el
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtudományok Osztályának 
szeptemberi osztályülésén kerül sor.
üdvözlettel, 

Dr. Cserny Tibor, a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára, az MTA Földtani Tudományos Bizottság titkára

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése