2016. november 30., szerda

Ünnepi ülés

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya,
az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottsága és
az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézete

Ünnepi tudományos ülést szervez a
80 éves PANTÓ GYÖRGY akadémikus
tiszteletére

amelyre tisztelettel meghívjuk.

Az ülés időpontja: 2016. december 1. (csütörtök), 10 óra
Az ülés helyszíne: MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet

PROGRAM
Levezető elnök: Demény Attila, az MTA rendes tagja
10.00    Köszöntő: Vörös Attila, az MTA rendes tagja, a Földtudományok
      Osztályának elnöke
10.10     Áttekintés a Földtani és Geokémiai Intézet munkájáról: Demény
      Attila
, az MTA rendes tagja, az MTA CSFK FGI igazgatója
10.30     A Kárpát-Pannon térség neogén-kvarter vulkanizmusa: egy
      geokémiai perspektíva: Harangi Szabolcs, az MTA doktora, a GÁK
      Tudományos Bizottság elnöke
10.50    Az Alföld metamorf aljzatának fejlődése és felépítése: lépések egy
      új litosztratigráfiai  beosztás felé: M. Tóth Tivadar, az MTA doktora, az
      SZTE ÁGK Tanszékének vezetője
11.10     Környezetgeokémiai és -ásványtani kutatások a Földtani és
     Geokémiai Intézetben: Sipos Péter PhD, tudományos főmunkatárs, MTA
     CSFK FGI
 11.30     A Déli-Kárpátok késő pleisztocén gleccsereinek rekonstrukciója
     és kozmogén izotópos  kronológiája: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia PhD, tudományos főmunkatárs, MTA CSFK FGI, Madarász Balázs PhD, Régis Braucher PhD, Prof. Dr. Petru Urdea, Kern Zoltán PhD

11.50    Zárszó

Állófogadás az ünnepelt tiszteletére: (Tudós Kávézó, MTA Székház I. emelet)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése