2016. június 6., hétfő

Meghívó

M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt
MAGYARI ENIKŐ

„A Kárpád-medence és DK-Európa későglaciális és holocén vegetációfejlődése különös tekintettel a gyors felmelegedési és lehűlési hullámokra mutatott vegetációs válaszokra”

című értekezésének 2016. június 14-én du. 14 órakor, az MTA Székháza II. emeleti Nagytermében (Bp. V. Széchenyi István tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:
                Ács Éva, az MTA doktora
                Hably Lilla, az MTA doktora
                Kázmér Miklós, az MTA doktora

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany J. u. 1.). A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva észrevételt tehet.
Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a http://real-d.mtak.hu/800/ honlapon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése