2018. május 9., szerda

ProGEO tisztújítás eredménye

Tisztelt Szakosztály Tagok!


A Magyarhoni Földtani Társulat, ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztálya  2018.május 4-én, 14.00-kor tartotta tisztújító ülését, amelyről az alábbiakban számolok be: 

A szakosztályelnök, titkár, és a szakosztály vezetőségi tagjainak megbízása idén lejárt, ezért a szakosztály a működési szabályzata alapján tisztújító ülésen határozott új vezetőségi tagok, titkár és az elnök személyéről. A tisztségekre a jelöléseket Vincze Péter és Kuti László regisztrálták, a jelölteket a jelölés tényéről tájékoztatták, illetve annak elfogadásáról nyilatkozatot kértek. A tagságot a tisztújító ülés időpontjáról és helyszínéről tájékoztatták. A tisztújító ülésen a szavazás lebonyolítását Kuti László, a jelölőbizottság elnöke vezette.

A szavazólapon a jelenlévő tagság az elnök, a tiszteleti elnök, a titkár, illetve vezetőségi tagok személyére szavazott. A vezetőségi tagságra legfeljebb öt személyt lehetett megjelölni szavazólaponként. A jelölőbizottság előzetes egyeztetés alapján az 5 vezetőségi tag mellé további 2 póttagot javasolt, a sorrendben legtöbb szavazatot kapott 2 jelöltet. Horváth Gergely korábban több ciklusban szakosztályelnökünk elnökké jelölését nem vállalta, viszont a tagság szerint értékes tapasztalata elengedhetetlen a szakosztály további zökkenőmentes működéséhez, ezért tiszteleti elnöki tisztségre jelöltük, és reméljük hogy ezen pozícióban is hathatósan tovább segíti a szakosztály működését!

Az előzetes jelölések alapján a jelöltek listája: tiszteleti elnök: Horváth Gergely, elnök: Szepesi János, titkár: Albert Gáspár, Novák Tibor, vezetőségi tagság: Albert Gáspár, Csillag Gábor, Karancsi Zoltán, Holló Sándor, Horváth Gergely, Korbély Barnabás, Prakfalvi Péter, Rózsa Péter, Sütő László, Veres Zsolt.

A 13.30-ra meghirdetett tisztújító ülés a jelenlévők kis száma miatt határozatképtelen volt, ezért a vezetőség jelenlévő tagjaként új tisztújító ülést hívtam össze 14.00 órai kezdettel, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes volt.

A jelenléti ív alapján szavaztak:
1.      Albert Gáspár
2.      Herke Miklós
3.      Horváth Gergely
4.      Karancsi Zoltán
5.      Korbély Barnabás
6.      Kuti László
7.      Novák Tibor
8.      Palotás Klára
9.      Prakfalvi Péter
10.  Szente István
11.  Szepesi János
12.  Veres Zsolt
13.  Vincze Péter

A szavazás eredménye:
tiszteleti elnök: Horváth Gergely 12 szavazat
elnökre szavazat: Szepesi János 12 szavazat:
titkárra szavazat:
Novák Tibor 7 szavazat
Albert Gáspár 6 szavazat
vezetőségi tagság:
Prakfalvi Péter 11 szavazat
Csillag Gábor 8 szavazat
Karancsi Zoltán 8 szavazat
Albert Gáspár 7 szavazat
Veres Zsolt: 7 szavazat
Horváth Gergely 6 szavazat
Sütő László 6 szavazat
Holló Sándor 4 szavazat
Korbély Barnabás 5 szavazat
Rózsa Péter : 0 szavazat

A szavazás a jelölőbizottság elnökének megállapítása szerint érvényes volt. 
A szavazás eredménye alapján a megválasztott új vezetőség:
tiszteleti elnök: Horváth Gergely
elnök: Szepesi János
titkár: Novák Tibor
vezetőségi tagok:
1.      Prakfalvi Péter,
2.      Csillag Gábor,
3.      Karancsi Zoltán,
4.      Albert Gáspár, V
5.      Veres Zsolt
póttagok:
1.      Horváth Gergely (tiszteleti elnökként is tagja a vezetőségnek)
2.      Sütő László

Horváth Gergelynek, mint leköszönő elnöknek és a leköszönő vezetőségnek ezúton is köszönjük eddigi értékes közreműködését, idejét és fáradozásait, reméljük továbbra is aktív részvétellel segítik a szakosztályt! A megválasztott tiszteleti elnöknek, az új elnöknek és a vezetőségnek gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk, egyúttal reméljük, hogy a szakosztály jövőbeli munkájával kapcsolatos terveikről, elképzeléseikről mielőbb tájékoztatást nyújtanak! A jelölőbizottságnak köszönjük a tisztújítás megszervezésében és lebonyolításában nyújtott értékes segítségét, munkáját!

A szakosztályülés további programjaként  Horváth Gergely - Vincze Péter közös beszámolóját hallgattuk meg Vincze Péter előadásában a Magyar Geopark Bizottság tavaszi üléséről és a Nemzeti Geopark Program tervezetéről. Ennek anyagát a szerzők hozzájárulásával ezúton továbbítom.

Novák Tibor József
szakosztálytitkár


Kelt: Budapesten, MBFSZ, Stefánia út 14., Rónai András terem,

2018. május 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése