2017. március 6., hétfő

MFT Közgyűlés

MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
166. Rendes Közgyűlésére

Március 22. (szerda) 9.30 óra
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Díszterme, 1143 Budapest, Stefánia út 14. II. emelet

Napirend előtti tudományos előadás 9.30 órai kezdettel:
Brezsnyánszky Károly, Radócz Gyula: 50 éve kezdődött a kubai kaland

Napirend 10.00 órától:
Himnusz
1. Elnöki megnyitó - Baksa Csaba
2. Emlékezzünk elhunyt tiszteleti tagjainkra:
Dr. Balogh Kadosára emlékezik - Pécskay Zoltán
Dr. Dudich Endrére emlékezik - Komlóssy György
3. Az 50, ill. 60 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása     Baksa Csaba
4. A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása:
    i. Lóczy Lajos Emlékérem   
   ii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem   
  iii. Kertész Pál Emlékérem   
5. Beszámolók, jelentések
Főtitkári – közhasznúsági jelentés - Cserny Tibor
A Gazdasági Bizottság jelentése - Puzder Tamás
Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Haas János
Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről - Baksa Csaba
Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.
Szünet
6. A 2016. évi Ifjú Szakemberek Ankétján díjazott előadások bemutatása
   Elméleti kategória 2. helyezett: Farics Éva1, Józsa Sándor2, Haas János3 
   (1ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 2ELTE Kőzettani és
   Geokémiai Tanszék, 3ELTE-MTA Földtani, Geofizikai, és Űrtudományi
   Kutatócsoport): A Budai-hegység felső-eocén báziskonglomerátumában
   előforduló vulkáni klasztok és triász andezit telérek (Budaörs-1 fúrás)
   petrográfiai jellemzői
Gyakorlati kategória 1. helyezett: Papp Zoltán Richárd, Zajzon Norbert
   (Miskolci Egyetem): Új ásványtani és geokémiai eredmények az eplényi
   mangántelep kutatásában
7. Egyebek
Bányászhimnusz

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2017. március 22-én 10.00 órára hívom össze.

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel elvárunk!

Jó szerencsét!
Baksa Csaba s.k. elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése