2017. február 16., csütörtök

Egyetemi oktatás

Agyag és agyagásványtan témaköröket is tárgyaló egyetemi tantárgyak felmérése – agyagtudományi tárgyak (egyetemközi) fejlesztése céljából

Tisztelt Kolléga!

Az alábbi űrlappal a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztálya az agyagokat és agyagásványokat is tárgyaló egyetemi tantárgyakat szeretné felmérni, hogy képet alkothasson róla, mit tanítanak ma agyagokról Magyarországon, vannak-e hiányosan képviselt témák.

Az adatok begyűjtése és feldolgozása után felmérjük, van-e igény új, akár egyetemközi tantárgyak kidolgozására, az újra szerveződő BSc és MSc, PhD képzések kínálatának bővítésére.

A tantárgyanként kitöltött adatlapokat (egyetemenként / oktatónként akár egy fájlban) február 20-ig várjuk a celadonite@gmail.com címre, az eredményeket, az összes érintett felsőoktatási intézmény bevonásával egy Agyagásványtani Szakosztály előadóülésen vitatjuk majd meg, előreláthatóan március 6-án, hétfőn, az ELTE TTK Ásványtani Tanszékén.

Kérjük, ha úgy érzi, környezetében van olyan kolléga, akit érint a felmérés, de nem szerepelt a címlistán, juttassa el neki is a felhívásunkat, és gondoljanak a meghívott, külső előadókra is!

Kérjük, ha nincs ideje, de tudja, hogy oktatási intézménye releváns tantárgyi adatlapjai elérhetők a weben, azt is jelezze felénk.

Kérdéseit, észrevételeit örömmel vesszük!
Együttműködését előre is köszönjük!
Jó szerencsét!

Kristály Ferenc                              Harman-Tóth Erzsébet
titkár                                              elnök
Agyagásványtani Szakosztály       MFT Agyagásványtani Szakosztály
kristalyf@gmail.com                     celadonite@gmail.com
                                                       06-20-9120163
————————————————————————————
ŰRLAP
Tantárgy neve:

Oktatási intézmény:

Oktatója / oktatói (kérjük, jelölje, ha nem intézményi állományban van, hanem szerződéssel vagy más módon látja el feladatát):

Típusa (1): előadás / gyakorlat / laborgyakorlat (a megfelelő aláhúzandó)
Típusa (2): kötelező / szakirányon kötelező / választható (a megfelelő aláhúzandó)
Óraszáma:
Kreditértéke:
Képzési szint: B.Sc. / M.Sc. / Ph.D. (a megfelelő(k) aláhúzandó(k))

Mely szak(ok) számára indítják:

Ajánlott félév (ha van, B.Sc.: 1-6, M.Sc. 7-10, Ph.D. 11-16):
Mely félévben indul? tavaszi / őszi / mindkettő (a megfelelő aláhúzandó)

Kötelező / ajánlott előzménytárgyak:

Az agyagtudományok tárgyalt témakörei az adott tárgy tematikájában:

Az agyagtudományok időbeni részaránya a tantárgyban (%):

Igény esetén indul-e a tárgy idegen nyelven (elsősorban angolul) is?

Ha igen, mi a tárgy neve az oktatás nyelvén?

Van-e oktatási segédanyag, s ha igen, milyen? (pl. saját ppt, saját fejlesztésű e-tankönyv, egyetemi jegyzet, stb.)

A tárggyal kapcsolatban további felvilágosítást adó személy neve:
elérghetősége (e-mail / mobil):

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése