2018. június 7., csütörtök

Szádeczky-Kardoss Elemér-díj

Az MTA Földtudományok Osztálya Szádeczky-Kardoss Elemér-díj Kuratóriuma pályázatot hirdet 

Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra

 A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel. (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be.) 

 A pályázatra a kuratórium elsősorban egyéni tudományos teljesítményen alapuló munkákat vár. Amennyiben a pályázó egy kollektíva tudományos eredményeit nyújtja be, akkor a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredményben a pályázó egyéni részesedésének meg kell haladnia az 50%-ot. Utóbbi esetben a pályázat benyújtásának feltétele a pályázó és a társszerzők hiánytalan, egyénenkénti, előzetes írásos nyilatkozattétele a pályázat alapjául 
szolgáló tudományos eredménybeli részesedésről a saját eredmény %-ban feltüntetett arányával. 

A kuratórium állásfoglalása értelmében a pályázatra egy fő csak egy pályamunkát nyújthat be, továbbá egy személy csak két alkalommal részesülhet díjazásban. 

A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u.7.) 2018. június 15-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím feltüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát egy nyomtatott példányban, továbbá – amennyiben szükséges – a társszerzői nyilatkozatokat. A pályázati anyagot a fold@titkarsag.mta.hu címre elektronikus formában is meg kell küldeni. A határidőn túl érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor. 
 
A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2018. szeptember 4-ig bírálja el. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtudományok Osztályának szeptemberi osztályülésén kerül sor. 

Budapest, 2018. március 21. 

Bozó László s. k. 
az MTA rendes tagja, 
a kuratórium elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése