2018. március 6., kedd

168. Tisztújító Közgyűlés

MEGHÍVÓ
A Magyarhoni Földtani Társulat 168. Tisztújító Közgyűlésére
Március 21. (szerda) 9.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1014 Budapest, Stefánia út. 14. II. emelet
Határozatképtelenség esetén a Tisztújító Közgyűlést változatlan napirenddel, 2018. március 21. 10.00 órára hívja össze az Elnök.

Napirend:
1. Himnusz
2. Elnöki megnyitó: Baksa Csaba
3. Az 50, 60 éves társulati tagságot elismerő oklevelek átadása: Baksa Csaba
4. A Tiszteleti Tagokat Ajánló Bizottság jelentése és javaslata: Vörös Attila
5. A társulati kitüntetések és oklevelek átadása (laudációt felolvassa:
     Csomor T. Áron)
     i. Kubinyi Ágoston Emlékérem
    ii. Tiszteleti Tagok
   iii. A Társulati Emlékgyűrű
   iv. Pro Geologia Applicata Emlékérem
    v. Lóczy Lajos Emlékérem
   vi. Szabó József Emlékérem
  vii. Hantken Miksa Emlékérem
 viii. Koch Antal Emlékérem
   ix. Vendl Mária Emlékérem
    x. Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem
   xi. Dank Viktor Díj
  xii. Kertész Pál Emlékérem
 xiii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem
 xiv. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem
6. Beszámolók, jelentések
   * Főtitkári – közhasznúsági jelentés: Cserny Tibor
   * A Gazdasági Bizottság jelentése: Puzder Tamás
   * Az Ellenőrző Bizottság jelentése: Haas János
   * Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről: Baksa Csaba
    Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása
7. Egyebek
8. A hivatalban lévő Elnökség leköszönése     Az interregnum elnöke:
   Kecskeméti Tibor
9. A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a tisztújításról: Vörös
   Attila
10. A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása, 1. forduló: elnök,
   főtitkár, titkár, EB elnök, EB tagok, FEB elnök
Szünet (szavazatszámlálás)
11. Az 1. forduló eredményhirdetése és a választás 2. fordulója: szavazás a
   társelnökökre
12. a szavazatszámlálások alatt bemutatja előadását a 2017. évi Ifjú
   Szakemberek Ankétján az elméleti kategóriában győztes és az alkalmazott 
   kategóriában megosztott III. helyezett társulati, geológus
   * Kis Annamária, Weiszburg T., Dunkl I., Koller F., Váczi T. Buda Gy.:
      Mórágyi granitoidok összehasonlító U-Pb kormeghatározása cirkon
      kristályok példáján
   * Csondor Katalin, Erőss A., Horváth Á., Szieberth D.: A Rn222 mint
      természetes nyomjelző alkalmazása víz alatti barlang kutatásban
13. A 2. forduló eredményhirdetése és a választás 3. fordulója: a
     Választmányi tagok megválasztása
14. Az új Elnökség bemutatkozása, elnöki zárszó
Bányászhimnusz
Minden kedves tagtársat szeretettel várunk!
Jó szerencsét!
Baksa Csaba elnök
A meghívót megtalálják a honlapon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése